Tuesday, 26 July 2016

Job vacancy

 Please scroll down for the english text.


Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys yn awyddus i benodi

Swyddog Datblygu – Parod at y Dyfodol - Powys

35 awr yr wythnos

Cyflog: £2,141.17 y mis (£25,694 yf)

Lleolir y swydd yn Llandrindod neu’r Drenewydd

Cyllidir y prosiect hyd at fis Awst August 2019

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda sefydliadau’r trydydd sector i gynnig cymorth
dwys ar ddulliau llywodraethu da.

Dyddiad cau i dderbyn ceisiadau: 8fed Awst am 3.00pm

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd ar 15fed Awst

Mae pecynnau cais ar gael trwy wefan PAVO:


neu drwy e-bostio: info@pavo.org.uk  neu ffonio: 01597 822191

Am fwy o wybodaeth ar PAVO gweler: www.pavo.org.uk 

Powys Association of Voluntary Organisations has the following vacancy

Development Officer Future Fit Powys

35 Hours per week

Salary £2,141.17 per month (£25,694 pa)

Based in Llandrindod Wells or Newtown

The project is funded until August 2019

The post holder will work closely with third sector organisations to provide intensive support on good governance

 The closing date for applications is: 8th August at 3.00pm

Interviews for the post will be held on the 15th August

Application packs are available from the PAVO website:


or info@pavo.org.uk tel:01597 822191

For more information about PAVO see: www.pavo.org.uk

No comments:

Post a Comment