Monday, 27 March 2017

Looking forward to meeting you all in Welshpool!

CALLING ALL VOLUNTARY ORGANISATIONS IN AND AROUND WELSHPOOL

PAVO will be holding not one, not two, but three events in Welshpool on -

Thursday 30th March
At
The beautiful setting of POWIS CASTLE!


10 – 1PM : Trusty Trustee Roadshow
Presentations and workshops around:
·        Good governance,
·        What trustees need to know,
·        How to read charity accounts. 
N.B.  This event isn’t just for trustees, staff members of voluntary organisations can attend too, as it’s all really useful information to know.


2 – 3.30pm : Outreach and Drop In
Have you got a burning question you’d like answered?  Would you like the opportunity to have a one to one with PAVO Development Officers?  This is your opportunity.

We are delighted that The Big Lottery and Groundwork North Wales will be attending this part of the event! No need to book, but they will be available to tell you about their current funding streams and what you can access.4 – 6pm : Meet and Greet
Do you know how PAVO can help your organisation?  Would you like to find out more?  Come to our meet and greet to see how we can support you.
YN GALW POB MUDIADAU GWIRFODDOL YN  

      TRALLWNG A’R ARDAL 

Bydd PAVO yn cynnal nid un, nid dau ond tri digwyddiad yn Trallwng - 

DYDD IAU 30 MAWRTH
Mewn lleoliad hyfryd sef
CASTELL Y GARDD POWIS! 


10 – 1yh : Sioe Deithiol ‘Trusty Trustee’
Gyflwyniadau a gweithdai ynglŷn â:
·        llywodraethu da,
·        beth sydd angen i ymddiriedolwyr ei wybod a
·        cyfrifon elusennau. 
N.B.  Nid i ymddiriedolwyr yn unig mae'r digwyddiad hwn, gall aelodau staff o sefydliadau gwirfoddol fynychu hefyd, mae’r wybodaeth yn berthnasol iddynt hwy hefyd.
I archebu cliciwch yma - 


2 – 3.30yh : Allgymorth a Galw i Mewn
Oes gennych chi gwestiwn llosg y byddech yn hoffi ateb iddo? Hoffech chi y cyfle i gael siarad un i un gyda Swyddogion Datblygu PAVO? Dyma’ch cyfle.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Y Loteri Fawr a Groundwork Gogledd Cymru yn mynychu! Nid oes angen archebu lle, ond byddant ar gael i ddweud wrthych am eu ffynonellau cyllid presennol a beth y gallwch gael mynediad ato.


 4 – 6yh : Cyfarfod a Chyfarch
Ydych chi'n gwybod sut y gall PAVO helpu eich sefydliad? Hoffech chi wybod mwy? Dewch i'n cwrdd a chyfarch i weld sut y gallwn eich cefnogi.

No comments:

Post a Comment